تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری ) - الحکمة

الحکمة

11 مهر 91 10:49

نویسنده : أمیری
ارسال شده در: Vocabulary واژگان / اصطلاحات ، الحکمة: ،

     إنْ  تعملْ  بجدّ ٍٍٍ ، تنجحْ

     اگرخوب تلاش كنی ، موفق می شوی

If  you work hard  ، you will  succeed                    
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 10 آبان 91 01:23