تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری ) - درجات نظامی

درجات نظامی

11 مهر 91 12:02

نویسنده : أمیری
ارسال شده در: Vocabulary واژگان / اصطلاحات ،

درجات نظامی :


(جُنْدِی: سربازصفر)، (جُندی اول: سرباز یکم) ، (عَرِیف: سرجوخه) ، (وکیل رَقِیب: گروهبان سوم)،

(رقیب: گروهبان دوم) ، (رقیب اول: گروهبان یکم:)، (رئیس رقباء: سرگروهبان معادل استوار).

(مُلازِم: ستوان سوم)، (ملازم ثانی : ستوان دوم)،  ( ملازم اول : ستوان یکم ) ؛ (نَقِیب: سروان)، (رائد: سرگرد)، ( مُقَدَّم: سرهنگ اول)

(عَقِید: سرهنگ تمام) (عَمِید:سرتیب) ، (لِواء: سرلشگر) ، (فَرِیق: سپهبد) (فَرِیق أوَّل: ارتشبد).
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 11 مهر 91 12:13