تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری ) - الحكمه

الحكمه

5 آبان 91 18:20

نویسنده : أمیری
ارسال شده در: الحکمة: ،
امام علی (ع) :
                      خردمند به كار خویش تكیه می كند ونادان به آرزوی خویش.

شیلون :
                  به زبانت اجازه نده كه قبل از اندیشه ات به را افتد

مونتسكیو :
                  من هیچ غمی نداشته ام كه خواندن یك صفحه كتاب آن را از بین نبرده باشد

ویل كارنگی :
                    برای زندگی فكر كنید ولی غصه نخورید

محمد حجازی :
                        در گرفتاری باید فكر را به جنب وجوش در آورد نه اعصاب را .

شكسپیر :
 
                  ای فتنه وفساد تو چه زود در اندیشه ی مردان نا امید رخنه می كنی

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -