تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

اصلاحات عربی اول متوسطه در چاپ 1391

حذف واژگانی كه مربوط به عربی چاپ 1379 بود یعنی كتابی كه 208 صفحه بود و در چاپ 1380 برخی متون و عبارات آن حذف شد و كتاب 90 صفحه كاهش حجم یافت . ولی واژگانش همچنان در كتاب بود. مانند آثَرَ ، الجَرَّة ، غَضَّ و حذف واژگانی كه جدید نیست ولی اشتباهاً جزء واژه های جدید آمده است . مانند (نَحوَ) كه در عربی سوم راهنمایی آمده است و یا( الفأرة) كه در عربی اول راهنمایی آمده است.   و آوردن واژه هایی كه جدید هستند ولی در انتهای كتاب نیست . مانند : (الثوم و الفوم و جَرَّبَ )

اصلاح پاره ای اشتباهات مانند واژه( الإعجاب) كه روبروی آن نوشته مربوط به درس 12 است حال آنكه كتاب ده درس است و معنای ‌آن نیز  با جمله ای كه در درس آمده هماهنگ نیست. ( الإعجاب ) به معنی ( شگفتی ) آمده است . حال آنكه به معنی (پسندیدن ) است و همراه ( بِالنَّفس ) به صورت ( الإعجابُ بِالنَّفس ) به معنی (خودپسندی) است .

در صفحه 87 اشتباها علامت اعراب فعل تنفجرین خواسته شده است در حالی كه مطلب آن در عربی 2 تدریس می شود . اشتباهاتی از این قبیل نیز اصلاح شد 

............................................................................................................................................................

اصلاحات عربی دوم عمومی در چاپ 1391

صفحه 42 أقَلَّ فعل است در انتهای كتاب اشتباها اسم معنی شده بود كه اصلاح شد .

در صفحه 53 درس در باره آهویی با شاخهای زیبا بود كه داستان در باره زیبایی شاخهایش است در حالی كه آهوی طراحی شده اصلاً شاخ نداشت و تصویر اصلاح شد 

در صفحه 103 عبارت ( از ثمره كارم محروم شدم ) در چاپ های قبلی وجود داشت كه عبارت عربیِ آن برداشته شده است . اما سهواً جمله فارسی آن مانده بود . این مورد نیز تصحیح شد .

در صفحه 138 واژه ( حَرَّمَ ) به معنی تحریم كرد آمده بود كه به ( حرام كرد ) اصلاح شد . زیرا امروزه اصطلاح تحریم اصطلاحی سیاسی است و با معنای شرعی حرام فرق دارد .

واژه ( الدراهم ) به معنی پول اصلاح شد . به معنی جمع( الدرهم) كه واحد پول است اصلاح گردید .

صفحه 141 ضَجِرَ به معنی دلتنگ شد درست نبود و اصلاً مناسب جمله درس نبود و به صورت برآشفته شد یا به ستوه آمد اصلاح گردید .

معنی العشرین در پایان كتاب به (بیستم ) اصلاح شد .

عَمَّرَ به معنی عمر دراز داد است . در كتاب عمر دراز كرد معنی شده بود كه به آیه (  من نعمِّرهُ نُنَكِّسه فی الخلق ) نمی خورد . زیرا  نعمِّرهُ فعل متعدی و دارای مفعول ( هُ ) است .

العناد ، القبة، مرحباً بك ، مِمَّ و نبَّهَ نیز اصلاح شدند .

...........................................................................................................................................................................

اصلاحات عربی سوم عمومی  در چاپ 1391

صفحه 45 عبارت ( لاتذكروا إلا الله ) كه اشتباهاً در درس سوم آمده است حذف شد . زیرا قواعد آن در درس ششم و در صفحه 92 آمده است و دانش آموز در حالی كه هنوز نكته دستوری مربوط به آن را نمی داند و نخوانده است باید بدان پاسخ دهد .

در همین صفحه در التمرین الثالث  نوع اسمهای منصوب خواسته شده است كه یكی از آنها (نعمتی) در آیه ( أتمَمتُ عَلَیكُم نعمتی ) می باشد . حال آنكه در عربی 1 و 2  این موضوع تدریس نشده است و در عربی 3 نیز همین طور . اعراب این اسم تقدیراً منصوب است . حال آنكه اعراب تقدیری اسم مختوم به یاء ضمیر متكلم وحده در رشته انسانی تدریس می شود و نه در رشته ریاضی تجربی و فنی . این موضوع بهانه به دست طراحان كنكور داده بود كه سؤالاتی بیرون از اهداف كتاب طرح كنند .

در صفحه 108 زیر كلمه ( الأعزّاء ) در ( أیها الأعزّاء ) خط كشیده شده كه درست نیست زیرا از اهداف كتاب نیست اینكه این كلمه عطف بیان است یا صفت مربوط به رشته انسانی است . این خط حذف شد .

............................................................................................................................................................

اصلاحات عربی دوم انسانی در چاپ 1391

صفحه 31 اشتباه تایپی كلمه بِسُرعةٍ اصلاح شد .

واژه ( الساهرات ) واژه جدید درس 2 است نه 11 كه اصلاح شد .

در صفحه 199 واژه البرودة به معنی عبا آمده است كه اشتباه تایپی است و به ( البُردَة ) اصلاح یافت .

در صفحه 204 حركت عین الفعل طَمِعَ اصلاح شد .

در صفحه 35 اشتباه تایپی آیه قرآن اصلاح شد . ( فی رَبِّهِم )

در صفحه 43 واژه جدید (حَم ) به كار رفته در حالی كه سهواً در انتهای كتاب جزء واژگان جدید نیامده بود و اصلاح گردید .

..............................................................................................................................................................

عربی سال سوم انسانی

(رهینة ) واژه جدید درس 8 است نه درس 2

(حَبَّة ) درس 12 است نه درس 2

صفحه 208 (اِطرقَ ) غلط است . حرف قاف ساكن است .

واژه (راحلةَ ) منصوب نباید باشد .

(ضیف) در عربی 3 انسانی واژه جدید نیست .

(لِبث ) در انتهای كتاب در واژه نامه غلط است و (لَبِثَ ) درست است .

...................................................................................................................................................................

عربی سال چهارم انسانی

واژه های دو درس 1 و 2 تجدید نظر كلی شد . در سال 1387 برخی متون و عبارات از كتاب حذف شد ولی همچنان واژه های آن سهواً مانده بودند و برعكس چند واژه جدید وجود داشت كه در واژه نامه نیامده بود . این اشتباهات اصلاح شد  لازم به ذكر است كه گروه عربی اصلاحات كلی كتب عربی را نیز در دستور كار خود دارد

 تاریخ : 10 آبان 91 | 23:37 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان