تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

1- به فارسی ترجمه کنید : ( 2 نمر ه )

 ا لف –  كَبُرَ مقتاً عندَ اللهِ أنْ نُواجِهَ النا سَ بخُلقٍ سَیئٍ .

 ب- إنّ مَنْ كَسُرَ مُؤمِناً ‘ فعلیهِ جبْرُهُ .

 ج -  تحولت الام وربت ابناء ها علی هذه القیم .

 د - افضل الناس ایمانا ً اکملهم عقلاً .

 2-  به عربی ترجمه کنید    : (1 نمر ه )

  ا لف  -  كودك گریان ‘نزد مادرش بازگشت .   

    ب- ما با فروتنی به قرآن  گوش فرا می دهیم . 

                 

    3-  تر جمه درست را انتخاب کنید  : (  1 نمر ه )

 –  أعظمُ العبادةِ أجراً أخفاها .

 الف : بزرگترین عبادت  آن است كه اجر آن مخفی باشد .

 ب : پر اجر ترین عباد ت ‏ مخفی ترین آنهاست .

 –  صاحَ الفا رسُ وقد یئسَ مِنْ فرسه .

 الف : اسب سوار در حالی كه از اسبش نا امید شده بود ‘ فریاد زد .

ب : اسب سوار فریاد می زد ‘ واز اسب خود نا امید می شد .

 

 4-  معنی لغتها را بنویسید : 1 نمره

الف ) القاعة :                       ب ) سرو صدا :  

 ج) احفاد :                          د)  ابرها  :   

 

  5- حال مناسب را انتخاب کنید : ( 1 نمر ه )

 ا لف  - جاء النبیّ ................            ( مبشرینَ – مبشرةً – مبشراً )

 ب-  فرَّ المُشركانِ .................           ( مذعورینِ – مخافةً – خائفینَ )

 ج-  یَعیشُ المؤمنونَ فی الدنیا .......       ( قانعاتٍ – قانعینَ – قانعونَ )

د- هَجَمَ الأعداءُ علی أراضینا .........      ( معتدیاً – المعتدیَ – معتدینَ )

 

- جای خالی را با تمییز  مناسب  پر کنید  : ( 5/0 نمر ه )     6

 الف:إمتلأ قلبی بعد الإطلاعِ علی تضحیاتِ المقاتلینَ ...( مؤمِناَ – صَلاةً – إیماناً )

 ب : تتقدّمُ الطالبةُ بینَ التلمیذاتِ ............          ( تقدّماً – عِلْمَاً – مُجاهداً )

 

7-  نقش کلمات زیر خط دار را بنویسید  :(5/0نمر ه )

    ا لف – كفی  با للهِ شهیداً .  ه

  ب -  كَبُرَ مقتاً عندَ اللهِ أنْ نُواجِهَ النا سَ بخُلقٍ سَیئٍ .

 

 8- نوع جمله را مشخص کنید  :   ( ٥/. نمر ه )

 الف – آمنتُ بربّی إیماناً لا یَزولُ عنّی .  

  ب : ومَنْ أحسنُ دیناً ممّنْ أسلم وجهه للهِ وهو مُحسِنٌ

 

 9-  تمییز ونوع آن – حال و نوع   آن را  مشخص کنید  : (١ نمره )

       - قُلْتُ لِاُمّی فرحاً : إنّهُ أفضلُ الرجالِ خُلقاً .

 

 10 –  غلط ها را در تجزیه وتر کیب مشخص کنید و صحیح آنهارا بنویسید  :( ٥/١ نمره )

                  و مَنْ  أحسنُ  دیناً ممّنْ أسلم وجهه للهِ وهو مُحسِنٌ .        

   الف - مَنْ :اسم استفهام – معرفه – مبنی بر سكون / مبتدا و مرفوع تقدیراً .

   ب ـ أحْسنُ : اسم – مفرد – مؤنث – معرب / خبر و مرفوع محلّاً.

   ج – دیناً :اسم – مفرد - مذكر – مشتق / حال ومنصوب .

                                                                                                            جم

 
طبقه بندی: بانک سؤالات ( Quiz )،

تاریخ : 8 اردیبهشت 92 | 10:52 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان