تبلیغات
العربیة ( امیری ) - عکس ادیب مصری طه حسین
دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس

عکس ادیب مصری طه حسین

26 آبان 94 18:16

نویسنده : Amiri
ارسال شده در: عکس ادباء ( صور الادباء ) ،

طه حسین نویسنده بزرگ مصری دوره معاصر

الادیب الراحل طه حسیندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 29 آذر 94 12:31