تبلیغات
العربیة ( امیری ) - عکس شاعر الفیتوری
دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس

عکس شاعر الفیتوری

26 آبان 94 18:20

نویسنده : Amiri
ارسال شده در: عکس ادباء ( صور الادباء ) ،
الفیتوری شاعر معاصر سودان  
نمونه ای از شعر او بنام اغانی افریقیا  با تلخیص در کتاب  سوم انسانی آمده است


الفیتوری شعر سودانیدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 29 آذر 94 12:34