تبلیغات
العربیة ( امیری ) - عکس شاعر بدر شاکر السیاب پدر شعرنودر عراق
دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس

عکس شاعر بدر شاکر السیاب پدر شعرنودر عراق

29 آبان 94 01:11

نویسنده : Amiri
ارسال شده در: عکس ادباء ( صور الادباء ) ،
بدر شاکر السیاب      پدر شعرنودر عراق
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 29 آذر 94 12:31