تبلیغات
العربیة ( امیری ) - عکس شاعرمحمد مهدی الجواهری
دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس

عکس شاعرمحمد مهدی الجواهری

29 آبان 94 01:16

نویسنده : Amiri
ارسال شده در: عکس ادباء ( صور الادباء ) ،
                              
محمد مهدی الجواهری   شاعر بلندآوازه ی عراق دوره معاصر

   بی

     دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 29 آذر 94 12:30