تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

25

86

«مَختلفاً: در رأیتُ الدهرَ مختلفاَ یدور»

مفعول به دوم

«حزنٌ» در «فَلاحزنٌ یدوم»

اسم لای شبیه به لیس و مرفوع.

26

87

«ثوانٍ» در إنَ الحیاة دقائق و ثوانٍ»

معطوف، به دقائق و مرفوع تقدیراً چون اسم منقوض و اصل آن ثوانی بوده است.

27

89

«بناءً» در «بناءً علی هذا»

مفعول مطلق و منصوب

ردیف

صفحه

نكات صرفی و نحوی

28

89

«اكثرّ» در «لماذا تَستفید مِن الجمل اكثرَ مِن اللازم»

صفت جانشین مفعول‌مطلق.

29

93

«جماعةً» در«لم یشاهِد هناك الَا جماعتینِ، جماعةً یَنفقّهون........»

بدل تفضیل از جماعتینِ و منصوب به تبعیت

30

93

«كِلا» در «كلا المجلسنِ إلی الخیر»

مبتدا و مرفوع بألف+ المجلسین: مضاعف‌الیه

«عذابا» در «فلن نَزیدكم إلّا عذاباً»

مستثنی مفرّغ منصوب به اعراب مفعول به دوم.

31

96

«توفیق» در «وماتوفیقی إلا بالله»

توفیق ، مبتدا و مرفوع تقدیراً

32

99

«علیكم» در «علیكم بالقرآن»

اسم فعل به معنای امر و فاعل آن ضمیر واجب الاستتار

و جمله‌ی فعلیه و «بالقرآن» متعلق آن است.

33

99

«هُدیً» در «القرآنُ نورٌ و هُدیً...»

معطوف به خبر و مرفوع تقدیراً

 

 

«الیك» در «الیك الآنَ بعض الآیات حولَ هذا الشأن»

اسم فعل به معنای امر «خُذْ» و فاعل آن ضمیر واجب الاستتار «أنْتَ»

34

99

«رِزقاً» در «إنَ القرآن قدعَدَّ المواهب الطبیعیَة رزقاً للاِنسانِ»

مفعول به دوم و منصوب

35

100

«أجمعین» در «هذا الخطاب عامّ موجّه إلی بنی‌آدم أجمعین»

حال و منصوب به تقدیر مجتمعین از ملحقات جمع‌مذكرسالم و جایز است.

تأكید معنوی نیز می‌باشد.

36

100

«رزقاً» در «فانبتنا به جنّاتٍ و...... رزقاً للعباد»

مصدر در موضوع حال به تقدیر مرزوقاً و جایز است مفعول لاجله باشد.

37

100

«تجاه» در «لا ینسی مسؤولیته تجاه خالقه»

ظرف‌مكان مفعول فیه و منصوب

38

101

«اولیاء» و «المتقون» در «فوالله ما اولیایی.. إلّا المتّقون»

اولیاء: مبتدا و «المتقون» مستثنی مفرغ مرفوع به اعراب خبر

39

102

«كیف» در «كیف تكون رؤیة الانسان الذی یومن بالله» خبرمقدم برای فعل ناقصه «تكون»

 

ردیف

صفحه

نكات صرفی و نحوی

40

102

«قرأناً» در «إنّا أنزلناه قرأناً عربتاً»

حال جامد موصوفه معروف به حال موطئة كه ذهن شنونده را برای عبارت بعد از خود آماده می‌كند

41

104

«صحیح» در عبارت«أصحیحٌ ما تقول والدتكم»

وجه اول(حیح: مبتدا+ما: فاعل سد مسدّ خبر)

وجه دوم(صحیح:خبرمقدم+ما: مبتدای مؤخرّ)

42

104

«مثلاً» در أنً الوالدة قًصدتنی مثلاً»

مفعول مطلق برای فعل محذوف

43

105

«بصیراً» در «یا بصیراً بالعباد»

منادای نكره مقصوده موصوفه و منصوب

44

108

«كیف» در «كیف كانت أرووبا تعامل علماءها»

حال و منصوب محلاً و ذوالحال ضمیرمستتر در «تعامل»

45

109

«غیر» در «صراط الذین أنعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم»

بدل یا صفت برای «الذین»

46

110

«ما» در «ماغرّك بربّك الكریم» مبتدا و مرفوع محلاً

 

110

«السماءُ» در «إذا السماء انشقّت» فاعل برای فعل محذوف كه در اصل «إذا «انشقت» السماءانشقت» بوده است و الله أعلم
طبقه بندی: Grammar ،

تاریخ : 16 مهر 89 | 17:08 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان