تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

بدل :                

- اسمی كه بعد از اسماء مقادیر عنوان می شود می تواند بنابر بدلیت مرفوع گردد: عندی رَطَلٌ زیتٌ.

                                                                                                                   بدل

- معرفه می تواند بدل از نكره قرار گیرد: الفعل قسمان: الجامد و المشتق.

                                                          نكره     بدل

همچنین نكره می تواند بدل از معرفه قرار گیرد مشروط به اینكه نكره موصوفه باشد: مَرَرْتُ بزیدٍ رجلٍ عالم.

                                                                                                                      بدل

در این مثالها بدل چیست؟ لا الهَ الّا الله ُ                                                             /ما جاء نی احد الّا سعیدٌ

                                        بدل از ضمیر هو در خبر محذوف (بوجود)است                                                     بدل برای احد

ما قام القومُ الّا زیدٌ                                                 لا یُعاقِبُ اللهُ الناسَ الّا الاشرارَ.

                     بدل  ( مستثنی بدل از مستثنی منه است )                                                    بدل  (  بدل بعضی از كل مستثنی منه )

 

- تاكید شامل: كل- نفس- عَینْ- كلا- كلتا- جمیع: كلا: مثنی مذكر كلاها/ كلتا: مثنی مونث كلتا هما.

 

 

 

 


 

 

 

 
طبقه بندی: النحو ( ترکیب )،

تاریخ : 2 آذر 89 | 22:29 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان