تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

                                                                            به نام خدا      

                                               خطبه بدون نقطه حضرت علی (ع)

این خطبه در عقد ازدواجی  از آن حضرت ، ایراد شده است  كه متن  و ترجمه آن  ذیلاً از نظرتان می گذرد .

اَلْحَمْدُ لِلّهِ أ هْلُ الْحَمْدِ وَ مَأواهُ ولَهُ أوْ كَدُ الْحَمْدِ وَ أحْلاهُ وَ أسْرَعُ الْحَمْدِ وَ أسْراهُ وَ أطْهَرُالْحَمْدِ وَ أسْماهُ وَ أكْرَمُ الْحَمْدِ وَ أوْلاهُ،اَلْحَمْدُ لِلهِ الْمَلِكِ الْمَحْمُوْدِ وَالْمالِكِ الْوَدُوْدِ،مُصَوِّرُ كُلِّ مَوْلُوْدٍ وَ مَآلُ كُلِّ مَطْرُوْدٍ،ساطِحُ الْمِهادِ وَ مُوَطِّدُ الْأطْوادِ وَ مُرْسِلُ الْأمْطارِ وَ مُسَهِّلُ الْأوْطارِ،عالِمُ الْأسْرارِ وَ مُدْرِكُها وَ مُدَمِّرُالْأمْلاكِ وَ مُهْلِكُها وَ مُكَوِّرُ الدُّهُوْرِ وَ مُكَرِّرُها وَ مَوْرِدُ الْاُمُوْرِ وَ مَصْدَرُها،عَمَّ سَماحُهُ وَ كَمُلَ رُكامُهُ وَطاوَعَ السُؤالَ وَ الْأمَلَ وَ أوْسَعَ الرَمْلِ وَ أرْمَلَ .

حمد وثناء خداوندی را كه ا هل حمد بوده و جایگاه‌ آن مختصّ او می باشد و برترین و شیرین ترین  و سریع ترین و

 گسترده ترین و پاكترین و بالاترین و گرامی ترین و سزاوارترین  حمدها بر ذات او باد ، سپاس  خداوندی  را كه پادشاهی  است مورد  ستایش و مالكی  است بسیار مهربان و با محبّت . هر مولودی  را صورت می بخشد و هر طرد شده ای را  ملجأ و پنا هگاه است ، گسترا ننده  دشتها و صحراها و برپا كننده  كوهها و بلندی هاست ، فرو فرستنده  باران ها و آسان كننده  مشكلات و نیازهاست  ، عالم ودا نا به همه اسرار و درهم كوبنده  و نابود كننده همه پادشا هان است ، روزگاران  را به سر انجام  رسانده  وآنان را مجدّداً  به عرصه  وجود می آورد  و مرجع و مصدر  همه امور  اوست ، جود وعطا یش  همه چیز را در برگرفته و ا بر  بخشش او ، با كمال ریزش  ، همگان را  فرا گرفته است ، خواسته ها  و ا مید های بندگان را برآورده  نموده و به ریگزاران  ا فزونی و توسعه بخشیده است .

أحْمَدُهُ حَمْدَاً مَمْدُوْدَاً ، وَ اُوَحِّدُهُ كَما وَحَّدَ الْأوّاهُ وَ هُوَ اللهُ لا إلهَ لِلاُمَمِ  سِواهُ وَ لاصادِعَ لِماعَدَّلَهُ وَسَوّاهُ ،

 أرْسَلَ مُحَمَّدَاً عَلَمَاً لِلْإسْلامِ وَ إمامَاً لِلْحُكّامِ وَ مُسَدِّداً لِلرِّعاعِ وَمُعَطِّلَ أحْكامِ وُدٍّ وَ سُواعٍ ، أعْلَمَ وَ عَلَّمَ وَ حَكَمَ وَ أحْكَمَ ،أصَّلَ الْاُصُوْلِ وَ مَهَّدَ وَ أكَّدَ الْمَوْلُوْدَ وَ أوْعَدَ وَ أوْصَلَ اللهُ لَهُ الْإكْرامَ وَ أوْدَعَ رُوْحَهُ السَّلامَ ، وَ رَحِمَ آلَهُ وَ أهْلَهُ الكِرامَ ، ما لَمَعَ رائِلٌ وَ مَلَعَ دالٌّ وَ طَلَعَ هِلالٌ وَ سُمِعَ إهْلالٌ .

حمد وستایش می كنم اورا ، حمد وستایشی  بی انتها ، و یگانه اش می شمارم  همانگونه  كه بنده  دعا كننده  گریان ، او را  یگانه  می شمارد ، و اوست  خداوندی  كه امّتها را خدایی  جز او نیست و كسی  نیست  كه آنچه  را  كه او بر پا  و تنظیم  كرده  درهم  فرو ریزد .

او محمّد (ص ) را  پرچم  هدایت و نشانه  اسلام و امام  حكمرانان و استوار  كننده پیشوایان و تعطیل كننده احكام بتهایی  چون ((وُد )) و (( سُواع ))  قرار داد . او ( پیامبر )  به بندگان خدا حقایق را اعلام نموده و به آنان تعلیم  داد و در میان  آنان  حكم رانده  و امور  را استحكام  بخشید و اصول  اساسی  را پایه گذاری  كرده  وآنها را  ترویج نمود و بر قیامت  تأكید بسیار  داشت و آنان را از  آن بیمناك  ساخت . خداوند آن حضرت را از اكرام  خویش  بهرمند سازد و به روانش درود  فرستد و به آل و ا هل بیت  بزرگوارش  رحمت عنایت  فرماید  تا مادامی كه  دندان  نهایی در دهان می درخشد و گرگ  می دِرّد و ماه طلوع می كند . و بانگ لا إلهَ إلّا الله  به گوش می رسد .

 

إعْمَلُوْا رِعاكُمُ اللهُ أصْلَحَ الْأعْمالَ وَ اسْلُكُوْا مَسالِكَ الحَلالِ وَ أطْرَحُوْا الْحَرامَ وَدَعُوْهُ وَاسْمَعُوا أمْرَ اللهِ وَعُوْهُ وَ صِلُوا الْأرْحامَ وَ راعُوْها وَ عاصُوْا الْأهْواءَ وَ ارْدِعُوْها وَ صاهِرُوْا أهْلَ الصَّلاحِ وَ الْوَرَعِ وَ صارِمُوْا رَهْطَ اللَّهْوِ وَ الطَّمَعِ .

خداوند شمار ا حفظ نماید ،بهترین اعمال را ا نجام دهید وبه راههایی روید كه حلال است و راههای حرام را ترك گفته  واز آن دست بردارید ، فرمان خداوند را گوش داده وآنر ا به خاطر بسارید وبا اقوام وخویشاوندان  پیوند وارتباط  داشته و حقوقشان را مراعات  نمایید  ، با هواها و خواهشهای  نفسانی  مخالفت  نموده  و خویشتن را از آنها  حفظ  كنید  ، با اهل  درستی و تقوی وَصْلت و ازدواج نمایید و خود را از قومی  كه سرگرم  دنیا و طمع  دنیوی  هستند جدا سازید .

ومَصاهِرُكُم  أطْهَرُ الْأحْرارِ مَوْلِداً و أسْراهُمْ سُؤدَدَاً وَ أحْلاهُمْ مَوْرِدَاً وَ ها، هُوَ أمَّكُمْ وَحَلَّ حَرَمَكُمْ مُمْسِكَاً عَرُوْسَكُمُ الْمُكَرّمَه وَ ماهِراً لَها كَما مَهَرَ رَسَوْلُ اللهِ اُمَّ سَلَمَهْ وَ هُوَ أكْرَمُ صِهْرٍ أوْدَعَ الْأوْلادِ وَ مَلِكَ ما أراهُ وَ ماسَها مُمَلّكَهُ ولا وَهَمَ ولاوَكَسَ صَلاحَهُ وَ لاوَصَمَ .أسْألُ اللهَ لَكُمْ أحْمادَ وِصالِهِ وَ دَوامَ إسْعادِهِ وَ ألْهَمَ كُلّاً إصْلاحَ حالِهِ و اْلّإعْدادَ لِمالِهِ وَ مَعادِهِ وَ لَهُ الْحَمْدُ السَّرْمَدُ وَالْمَدْحُ لِرَسُولِهِ أحْمَدَ.

این كسی كه  اكنون داماد شما گشته وبا شما  پیوند  نموده ، پاكزاده ترین آزادگان و شریفترین  آنان بوده و از بهترین روش در میان آنان برخوردار  می باشد . او اینك  به سوی  شما آمده  وبه حریم  شما وارد گشته ، در حالی كه عروس بزرگوار شما را گرفته و مهریه او همان مهریه ای قرار داده كه رسول خدا  آن را برای همسرش اُمُّ سلمه  قرار داده است .او ( رسول خدا )  بهترین دامادی بود كه فرزندا نی را به ودیعه  نهاد و آنچه را كه خواست  بدست آورد و در مورد  همسرش غفلت نورزید  و دچار اندیشه  نادرست  نگشت و در مصلحت  او كوتاهی  ننمود و براو عیب و ایراد  نگرفت .

از خداوند برای شما  بهترین  نعمت ها و رحمت هایش را در خواست  می كنم واز او می خواهم دا ئماً شما را  به سعادت ، رهنمون گردا ند وبه همگان اصلاح  حال و آماده كردن توشه آخرت ،عنایت  فرماید ، حمد بی پایان خاص ذات اوست و مدح و ثنا ویژه رسول او احمد است .

 

 

مدارك و منابع خطبه بدون نقطه علی (ع ) :

1- فضائل آل الرسول  فی المعقولِ و المنقولِ ، ص 18، تالیف حسُّون ملّا رَجی ّ الدُّلفیّ .

2- القطرة مِن بحار مناقب النبیّ و العترة ، ج2 ، ص 179 ، آیة الله  سید احمد  الموسوی المستنبط .

3- سفینةُ البحار ، ج 1 ،ص 397 .

4- نهج السعادة فی  مستدرك نهجِ البلاغة ، ج1 ، ص 100

5- علی (ع) از ولادت تا شهادت  ، ص 220 ، سیّد محمد كاظم قزوینی .
طبقه بندی: بلاغت عربی،

تاریخ : 2 آذر 89 | 22:33 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان