تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری) - ادامه مترادف /متضاد عربی3

                                                                                                  

      درس پنجم                              

   معنی                             

             متضاد

معنی

مترادف

 برتر#  پست

 پایین تر # بالاتر

فَوْ ق # دُ وْن    

أسفل # أرفع              

مقام

  جشن

 مهربانی

مَقام : شأن      

حَفلة : مرا سم 

حَنا ن : رِفق   

                                                                             درس ششم                            

   معنی                             

             متضاد

معنی

مترادف

ترس # دلیری

تلخی  # شیرینی

 اندوه # شادی

 جُبْن # اِ قدام                      المُرّ # الحُلْو

 حُزْن # سُرُور

مهربان

 بزرگی

 تنبلی

   رَؤُوْ ف  : عَطُو ف

    شَرَف :  مَجْد 

   الكَسالة  : الخُمُول       

                                                                              درس هفتم                

   معنی                              

             متضاد

معنی

مترادف

مرگ #  زندگی

 نا امیدی#  امید

 تنبلی  #  فعّالیت

 دنیا #  آخرت

 حلال كرد#   حرام كرد

آرامش #  حركت

 .......................  

 مَوْت # حَیاة     

یَاْ س# رَجاء

كَسَل # نَشاط                      دُنیا # اُ خْری ( عقبی )        أحَلّ  # حَرّمَ

سُكُو ن # حَرَكة

الحَقّ # البا طل

آخرت

نعمت ها

دوام ، ثبا ت

ازدین برگشتگان

 سنّت ها

 

آخرة : عقبی

 مَواهب : النِّعَم                                      

 بَقاء : دَوام           

 مارقین : خارجین                                     

سُنَن : قوانین                         

 


طبقه بندی: Grammar ، 

تاریخ : 1389/09/2 | 23:49 | نویسنده : Amiri | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.