تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

مضاف الیه

- اسمائی كه دائم الاضافه اند: كل- بعض- مثل- شبه- غیر- سوی- كلا- كلتا- نحو- قباله- (رویا روی)- حذاء (بهره) ازاء- تجاه- تلقاء- سبحانَ- معاذ- مع- سائر- لَعَمْرُ- ذو- ذات- اولو- اولات- بین- لدی- لدن- عند- وحد- وسط- عل- جهات ششگانه- دون- قبل- بعد- ای- حَبْ- جمیع

 - در بیان الفاظ دائم الاضافه پنج لفظ (كل- بعض- جمیع- مع- ایّ) جایز است كه در نیت و تقدیر اضافه شوند بنابراین مضاف الیه آنها حذف می گردد: مثل كلُّ حیٌّ/ ایّا ماتدعوا فَلَهُ الاَسماءُ الحُسنی: ایّا اسمٍ.

     -  اضافه لفظی در موارد زیر است.

1- اضافة اسم فاعل به مفعول: جاء سارقُ البیتِ.

                                         فاعل      مفعول

و صیغه مبالغه همین طور  :           جاء  شرّابُ الْعَسَلِ

2- اضافه اسم مفعول به نائب فاعل خویش :           هذا مسروقُ البیتِ.

                                                                     مفعول      نائل فاعل

3- اضافه صفت مشبهه به فاعل :          انتَ الكریمُ الاصلِ.

صفت مشبهه    فاعل

...........................................................................

 

اضافه معنوی :  كتاب علی بین مضاف و مضاف الیه می توان حرف جر در تقدیر گرفت و هدف آن

 

افاده تعریف است اگر مضاف الیه معرفه باشد و افاده تخصیص می كند اگر مضاف الیه نكره باشد .

 

اضافه لفظی : اضافه عامل به معمول =»( اسم فاعل  صفت مشبه اسم مفعول صیغه مبالغه و اسم تفضیل با شرایط  ) افاده تخفیف می كند هو ضارب زیدا     هو ضارب زید

 

منادای نكره مقصوده جزء معارف به حساب می آید .

 

ابن عقیل : نكره كلمه ای است كه بتواند ا لف و لام بگیرد یا جانشین كلمه ای شود كه آن كلمه بتواند ال بگیرد  ذو نكره می تواند ال بگیرد .

 
طبقه بندی: النحو ( ترکیب )،

تاریخ : 16 آذر 89 | 22:15 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان