تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

- ضمیر شأن: ضمیر غائب مفردی كه كنایه از شان است: هو اللهُ رحیمٌ.

ضمیرشان یا منفصل یا متصل: ← یا به اِنَّ و اخوات آن و یا به افعال قلوب اختصاص می یابد.     اَخْبَرْتُ اَنّه یَقُوم الامیر/ ظَنَنْتُهُ الداءَ وَ بیلٌ.

 

.............................................................................................

 

- اسم تفضیل با رعایت سه شرط می تواند اسم ظاهر را رفع دهد.

 1- صفت برای اسم جنس باشد.

2- قبل از اسم تفضیل نفی یا نهی یا استفهام انكاری باشد مرفوع افعل تفضیل بیگانه و برخوردش تفضیل داده باشد.

ما رایتُ رجلاً اَحْسَنَ فی عَیْنَه الْكُحْلُ منهُ فی عینِ زیدٍ/ و هل فی الناسِ اجلٌ احقُ به الْحَمْدُ مِنهُ بِمُحْسِنٍ لایُمَنُّ.

موصوف  صفت             فاعل                                               موصوف   صفت        فاعل

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- اشتغال: عبارت است از اینكه اسمی مقدم گردد و فعل یا شبه فعلی مؤخر گردد كه در ضمیر عمل می كند و آن ضمیر به اسم مقدّم برگردد.

 مانند: الكتابُ قَرَاتُهُ – اَلْامینَ انا مُشاركهُ

مشغول عنه    مشغول‌به  مشغول عنه     مشغول به

یا هَلّا الشرَّ تَجّنَبْتَه/ الفقیرُكم اَعْطَیتَه/ زیدٌ الذی ضَرَبْتُه/ السّائلَ لاتَنْهَرْهُ/ أطائُرةً رَكَبْتَهاء / اِنْ الواجِبَ اَهْمَلتُه/ اخوكَ رایتُهُ/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-         اسم مفعول مانند فعل مجهول عمل می كند و محتاج به نائب فاعل است:  

                                          المعلم مَجْهولٌ قَدْرُ  ه ُ

                                                                            نائب فاعل     مضافٌ الیه

..............................................................................

- اگر فاعل مفرد مونث حقیقی متصل به فعل متصرفش باشد در این صورت لازم است كه ت تانیث به فعل اتصال یابد.

مثال: تَعَلّمَتِ الفَتاة:         / تَنوُحُ الْحَمامَة:

11- و اگر فاعل مونث مجازی یا غیر متصل به فعلش باشد و یا اینكه فعل جامد باشد در چنین مواردی حذف و یا اثبات تاء تانبث هر دو جایز است:

      مانند طَلَعَ یا طَلَعَتِ الشمسُ/ سافَرَ یا سافَرَتْ الیومُ هندٌ،    یا نعم یا نعمت الجاریه.  

                                مونث مجازی                                    فاعل غیر متصل به فعل     فعل جامد

12- هرگاه فاعل اسم ظاهر و ملحق به جمع سالم (مذكر – مونث) باشد مثل- النبین- البَنات یا ملحق به جمع مكسرمثل: العلماء- الجواری- النیاق یا به اسم جمع مانند نساء یا شبه جمع مثل الشجر در این صورت الحاق ت تانیث و عدم الحاق هر دو جایز است: جاء یا جاءت النبون- البنات- العلماء- نساء یا اَثمَرَ یا اثْمَرَتْ الشّجَرَ

.....................................................................

 

 

         « ألا كلّ شیء ما خلا الله باطل      و كلّ نعیم لا محالة زائل »

 

اعراب الله چیست؟ حاشا عدا خلا بطور كلی در جمله سه شكل دارند :

 

1-     حاشا زید ( مجرور بحرف جر )  

2-     حاشا زیدا ( حرف استثناء و مستثنی )

3-     ما حاشا زیدا ( ما مصدری حاشا فعل استثناء و زیدا مفعول »

 

خبر كلّ در مصرع دوم چیست ؟ با توجه به اینكه لا محالة جمله معترضه و خبر آن محذوف می باشد زائل خبر برای كل می باشد .

 

عبّاس چه معنایی دارد ؟  صفت خوب در جنگ است

------------------------------------------------------------------------------
طبقه بندی: النحو ( ترکیب )،

تاریخ : 16 آذر 89 | 23:17 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان