تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

مفردات

المفردات المستخرجه من کتاب «فن ترجمه»لـدکتور یحیی معروف:

1.أَتّون:   کوره           11.دَبَّجَ: جعلهُ مُنَقَّشاً:نقش و نگار زد       

   21.چراغ قوه:مصباح الید الکهربایی     31.ثِقاب:کبریت

2.لا تَسترِق النظرَ:دزدکی نگاه نکن             12.أَغَدَّ:غده دار شد  

     22.تو کوتاه بیا: أنتَ قصِر                  32.ویترین:واجهه  3.تَرسانه:زرادخانه                                                            13.طَلبَقَ:قال:أطالَ الله بقاءکَ     

     23.خودت را به زحمت نینداز: لا تُکَلِّف نفسک مشقه  

 33.زل نزن: لا تُحَملِق(تحبلق)فی

4.لا یَروقُ لی هذا= لا یُعجِبُنی هذا =لا أستَحسِنُ هذا    

  14.دَمعَزَ:قالَ:دامَ عزُّه                  

24.حرف خودت را بر من دیکته نکن: لا تُملِ علیَّ کلامک

34.تَلَقَّفَ الکره:أخذَ الکره

5.تَأفَّفَ:غرغر کرد-غرو لند کرد                               15.جَعلَفتُ:قلتُ:جُعلتُ فداک           

 25.سوت نزن: لا تُصَفِّر                35.صَوَّلَ :نَظَّفَ =پاک کرد

6.إنصَبَّ =إنسَکَبَ                                                        16.قَونَنَ:جعلهُ قانونیا    26.سنباده نزن: لا    تُصَنفِر                        

              36.البُرغُل:گندم نیم پخته

7.کراوات:رَبطه      17.تأمرَکَ: أصبحَ إمریکیاً   

   27.سن مرا تخمین بزن: قَدِّر عمری          37.بَردَقوش:آویشن=سَعتر

8.خَصخَصَ:جَعَلَهُ خصوصیا               

  18.وَقَفَت دوره الدم:گردش خون متوقف شد  

    28.پرده را بینداز: أَسدِل الستار       

              38.بِسِلَّه: حُمُّص:نخود

9.یَوَّدَ: ید دار کرد      19.لَزِمَ الفراشَ:بستری شد  

   29.گوشت سیخ بزن: ضُمَّ (شُکَّ) اللحمَ بالسَفود   39.بِرفیر:زرشکی

10.حُسنُ نوایا:حسن نیت   20.ترش رویی نکن: لا تَکفَهِرَّ =لا تتقَطَّم             30.ماشین زیرم گرفت: دَحَسَتنی السیاره  

   40.بُرغوث البحر:میگو

41.بُورِکَ فیک:خدا خیرت بده-خیر ببینی-خدایارت    52.إزدواجیه:دوگانگی    

  63.ابتزاز:باج گرفتن  - لا تَبتَزَّ:باج نگیر

42.کُلثوم: کسی که صورت گوشتی دارد     53.حفلَ به:إلتفتَ به       

64.إنَّ هذا المرض قد داهَمَنی شدیداً:این بیماری به شدت بدحالم کرد . 43.هَدَّار:خروشان  

54.فَورَ أَن: ما إن......حتی   =ما کادَ .............حتی: به محض اینکه 65.تعلیب:بسته بندی کردن 44.کوفه:توده شن  55.فُوهه:دهانه           66.قد سَنَّنَ ولدی:پسرم دندان در آورده است

45.هَذرَمَ:چرند گفت=ثَرثَرَ      

    56.یُرَفرِف قلبی لولدی:دلم برای پسرم پرپر می زنه  67.غَربِل:غربال کن

46.هَرّاس:غلتک 

 57.إستَطلَعَ حقیقته: حقیقت حالش را جویا شد 

  68.ألک کن:أُنخُل

47.هاشّ و باشّ:سرحال سرحال     

       58.لم یَنبَس ببنت الشفه: لب به هم نزد –تکان نداد     

   69.بامیه خشک را در آب خیس می کند: یَنقَعُ البامیا الیابس فی الماء

48.غَرزَه:بخیه    

   59.صَرَختُ و تَنَهَّدتُ(تَأوَّهتُ) ثمَّ ذَرفتُ دمعهً و فُهتُ بکلام             70.خالَطتَ عقلی:دیوانه ام کردی

49.عُکّاز:عصا   

    60.غَمَضتُ جفنی فجأه: ناگهان پلکم را بستم .                              71.سَجا البحرُ:دریا آرام گرفت

50.أدغال کثیفه: غابات مکثفه غفیره 

  61.حافَّه الینبوع: لب  چشمه     

   72.کمتر به خودم آمده ام: قَلَّما عُدتُ الی نفسی

51.أبرِق لی غداً:فردا به من تلگراف بزن

  62.تسنین:دندان در آوردن       

73.وَقِّت: عَیِّـــن الوقت      

 84.عَلِّق سمّاعَه الهاتف: گوشی تلفن را بگذار

74.إختلطَ عقله:اختلال حواس پیدا کرد  

    85.أَعلِق الاستماره بالرساله: فرم را ضمیمه یا پیوست نامه کن

75.من عیدی ام را می خواهم: أنا أرید عیدیتی  

   86.رَجاءً جَبِّن الحلیب: لطفاً شیر را به پنیر تبدیل کن

76.عَرقَلَ: اشکال تراشی کرد       

      87.مِقوَد السیاره: فرمان اتومبیل

77.خارَ البقرُ: گاو نعره زد  

88.ترمز کن: فَرمِل   ترمز:فَرمَله

78.عَزَی: إنتسَبَ    

   89.چوب را اره کرد:نَشَرَ الخشبَ         79 .پاداش:مُکافأه  

   90.تَقَیَّأ تتحسن حالک:استفراغ کن تا حالت خوب بشه

80.قد أرابَنی: أوقَعَنی فی الریب                  

91.از حق مسلم خودم صرف نظر کردم تَغاضیتُ او تَنازلتُ عن حقّی المقطوع

81.نَسترعی انتباهکم:توجه شما را جلب می کنیم  

    92.گوشت را نیم پز کرد: آنَضَ اللحمَ

82.إسقاطه یتطلبُ ثمناً باهظاً:سرنگونی اش هزینه(بهای)گزافی می طلبد     

    93.قذفتُه او رَشَقتُه بالحجاره: او را سنگباران کردم

83.قاطره:واگن  

 -قاطرات مُعلَّقه: تله کابین         

94.بخت با من یاری کرد:ساعَدنی الحظُّ

95.إجتازَ=عَبَرَ=مَرَّ                                                            106.سرمایه ها:رَسامیل                  117.لَزَّقَ =لَصَقَ: چسباند

96.عقب گرد نکن =به عقب برنگرد: لا تَمشِ القهقری   

  107.لا تُعَوِّم السفینه الیوم:امروز کشتی را به آب نینداز(شناور مکن)  

   118.شمع های تولدت را فوت کن:أُنفُخ شموع حفله میلادک

97.یَطلی الغرفه: اتاق را رنگ آمیزی می کند                   108.إختَرَقَ الجوَّ (الموج)آب را یا موج را شکست  

   119.هَزهَزَ =إهتَزَّ  

98.الحجاره المُدبَّبه خطره للرمی: سنگ نوک تیز برای پرتاب کردن خطرناک است  دَبَّبَ الحجاره: سنگ را نوک تیز کرد     120.صدای غرش انفجار:دَویّ الانفجار

99.لا تَرتَشِ ایها المومن: ای مومن رشوه نگیر 

 109.الیوم تَرأَّس الجلسه:امروز ریاست جلسه را به عهده بگیر     121.رَدَمَ الهُوَّهَ=سَدَّ الثقب: شکاف را بست

100.تزلیق الدراجه الهوائیَّه:روغن کاری دوچرخه        110.بَکَّتَ=وَبَّخَ=أَنَّبَ سرزنش کرد توبیخ کرد  

 122.غُمَّ الهلال:أُختُفی الهلال وراء السحاب

101:یَهدِرُ الماء: آب شرشر می کند   

 112.دوشاخه:قابِس    - پریز: مِقبَس

  دوشاخه را از پریز بکش: إفصِل القابسَ من المِقبَس

  123.تَیَمنتُ کلامک:سخنت را به فال نیک گرفتم

102.تَسَرَّبُ الزیتُ:روغن نشت کرده است   

 113. سرت بنداز پایین: طَأطِئ (أَطرِق)رأسَک 

 124.سُقِطَ فی یده: نَدِمَ      125.محیط زیست:بیئه الحیاه

103.ماشینم ترمز نگرفت: ما فَرملَت سیارتی 

  114.عرق کردم:تَعَرَّقتُ   

   126.طُوِیَ دفترُ ثانی اکبر العمالقه:طومار دومین غول بزرگ و تنومند در هم پیچیده شد

104.أفرَزَ: رَشَحَ:ترشح کرد  

15.آب را غرغره کن: جَرجِر او غَرغِر الماء  

127.حفاظت محیط زیست:حمایه البیئه

. نسخه طائره:فروند هواپیما  

 116.قَطَعَ الشجره   -قَطَّعَ الحطب    - قَصَّ القماش او الورق

 

 

 

 
طبقه بندی: الترجمة،

تاریخ : 16 آذر 89 | 23:33 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان