تبلیغات
اللغة العربیة ( امیری) - نکات تجزیه وترکیب

الف) نكاتی در مورد تجزیه كلمات كه می‌توان به عنوان قانون كلی به دانش‌آموز گفت   

1.    هر اسمی كه به « ونَ » یا « ین » ختم شود مشتق است . « غالباً »

2.    اسمهایی كه بر وزن « فعّال ، فعّاله ، فعیل ، افعل ، فَعلان ، مفعال » هستند معمولاً مشتق‌اند .

3.    اسمهایی كه نقش خبر دارند غالباً مشتق می‌باشند .

4.    اسمهایی كه نقش صفت دارند معمولاً مشتق می‌باشند .

5.    هر اسمی كه « ات » ختم می‌شود غالباً جمع مونث و به « انِ » یا «ینِ» ختم شود معمولاً اسم مثنی است .

6.    هر اسمی كه « ال » یا « تنوین » دارد غالباً آن اسم معرب است .

7.    هر اسمی كه « تنوین » دارد حتماً منصرف است و معمولاً آن اسم نكره می‌باشد .

8.    فعلهای معتل كه در كتب درسی آمده (به جز عربی 3 انسانی) معمولاً ثلاثی مجردند .

9.    فعل مضارع فقط معرب است به جز صیغه 6 و 12 .

10. فعلهای مجهول حتماً متعدی هستند .

11. فعلهای امر مخاطب حتماً معلوم هستند (در كتابهای درسی) .

12. فعلهای یك حرفی یا دو حرفی 99 درصد معتل هستند .

13. فعلهای یك حرفی حتماً لفیف و فعلهای دو حرفی معتل ، یا مثال یا اجوف هستند .

14. هر اسمی كه تنوین ندارد معمولاً آن اسم معرفه است .  

ب) نكاتی در مورد تركیب كلمات كه می‌توان به عنوان قانون كلی به دانش‌آموزان گفت


1.    فاعل حتماً در زبان عربی بعد از فعل می‌آید و جمله فعلیه با فعل مفرد غایب شروع شود فاعل آن فعل یك اسم ظاهر است .

2.    نائب فاعل حتماً بعد از فعل مجهول می‌آید .

3.    در فعل ماضی بجز صیغه‌ی یك و چهار ر بقیه صیغه‌ها فاعل ضمیر بارز است .

4.    در فعل امر مخاطب بجز صیغه یك در بقیه صیغه‌ها فاعل ضمیر بارز است .

5.    اسم افعال ناقصه دقیقاً مثل فاعل می‌باشد (طریقه حضور و انواعش) .

6.    ضمیر « نا » بعد از فعل مضارع و امر حتماً نقش مفعول را دارد .

7.    ضمیر « ی » بعد از فعل مضارع و امر اگر با « ن » وقایه همراه نباشد نقش فاعل را دارد .

8.    جمع مونث هیچگاه فتحه نمی‌گیرد و نقش آن اگر ضمه نگرفته باشد معمولاً منصوب است .

9.    اسم منصوب بعد از افعال ناقصه خبر افعال ناقصه می‌باشد .

10.    دو اسمی كه دارای « الف » و « تنوین » باشند و دركنار هم قراربگیرند اسم دوم 98 درصد صفت است.

11.    عدد هرگاه بعد از معدود قرار بگیرد نقش صفت دارد و همچنین « ذو ، ذی ، ذا » كه جز اسماء خمسه است بعد از اسم نكره صفت هست .

12.    معدود بعد از عدد هرگاه منصوب باشد نقش تمییز را دارد و همچنین اسم منصوب بعد از وزن افعل تمییز می‌باشد .

13.    بعد از حرف ندای « یا » هر اسمی بیاید حتماً منادی می‌باشد .

14.    اسم علم و اسمهای مبنی به اسم دیگر اضافه نمی‌شود و بعد از این اسمها غالباً مضاف الیه نمی‌آید .     برای تجزیه وترکیب 2 نمره در کلیه امتحانات و پایه های تحصیلی در نظر گرفته شده است
طبقه بندی: Grammar ، 

تاریخ : 1389/10/28 | 23:15 | نویسنده : Amiri | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.