تبلیغات
[اللغة العربیة - أمیری]

قواعد درس :   1

انواع کلمه در زبان عربی:

    1-  اسم                                   2- فعل                           3- حرف

1-اسم: کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص و اشیا و مفاهیم به کار می رود و مفهوم زمان در آن وجود ندارد.

مثال: الکتاب: شی- مریم: شخص- الاسد: حیوان – الحق: مفهوم

2- فعل: کلمه ای است که بر انجام دادن کار در زمانی معین دلالت می کند و مفهوم زمان در آن وجود دارد.     

          مثال: کتب- یَذهبُ- اِجلس

3- حرف: کلمه ای است که به تنهایی معنی مستقلی ندارد اما معنی جمله را کامل می کند.

مثال وَ – الی- مِن

چگونه اسم را  بشناسیم؟

اسم دارای 3 نشانه اصلی است و عبارتند از :

1- وجود (ال)در اول جمله: التلمیذ- المعلمَ -المدرسهِ

2- وجود تنوین(                 ) در آخرکلمه: تلمیذاً- مُعلِمٌ

3- مضاف واقع شدن  :     مثال: درسُ التلمیذِ    کتابُ معلمٍ    دین المسلمینَ –دَرسهُ

                                    اسم مضاف   اسم مضاف  اسم مضاف    اسم مضاف

چگونه اسم مضاف را در جمله تشخیص دهیم؟

هر گاه اسمی را دیدیم که یک ضمیربه آن چسبیده است آن اسم، اسم مضاف است.     

مثال: دینکم- حجابهنَّ

2-هرگاه در جمله اسمی را دیدیم که حرف آخرش                  یا  (ین) داشت به کلمه  قبل از آن نگاه  می کنیم. اگر کلمه قبل هیچ یک از حروف(فی- من-الی- علی- عن- بِ- لِ-ک)نبوده اسم مضاف است به شرط اینکه (ال و تنوین) نداشته باشد.

نکته: هیچ اسمی نمی تواند دو نشانه اسم را با هم داشته باشد.

چند نکته فرعی برای تشخیص اسم:

1- حرف جر: یعنی هرجا حرف جر دیدیم کلمه بعد از آن اسم است یا ضمیر است.

2- وجود(ة) در آخر کلمه: یعنی  هر کلمه ای که آخرش (ه)باشد اسم است. فاطمه

3- وجود (اء)در آخر کلمه: یعنی هر کلمه ای که آخرش (اء) باشد اسم است. زهراء

4- هر کلمه ای که بلافاصله بعد از حرف (یا) بیاید اسم است.یا رسولَ اللهِ – یا قدسُ

نکته : بعضی از کلمات اسم هایی هستند که هیچ یک از نشانه های اصلی و فرعی را ندارند. اما جزء اسم ها به شمار می روند. مهم ترین این اسم ها عبارتند از :

1- ضمیر: هو- هما- هم- هی و ...

2- اسم های اشاره : هذا0 هذه- ذلک- تلک- هولاء- اولئکَ.

3- اسم های استفهام: کیف؟- أینَ؟- متی؟- لماذا؟

4- اسم های موصول:الّذی-الّتی-الّذین-الّلاتی-من- ما.

5-بعضی از اسم های خاص:موسی- عیسی-زهراء
طبقه بندی: Grammar ،

تاریخ : 26 بهمن 90 | 22:10 | نویسنده : أمیری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سبحان